บุคลากรสพป.เชียงใหม่ เขต 2 ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

วันจันทร์ ที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2 นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการปละบุคลากรทางการศึกษา ประกอบพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.09 น. ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ประธานในพิธี นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการปละบุคลากรทางการศึกษา พร้อมกันที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน้าห้องประชุมพิฆเนศวร ประธานในพิธี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะ กล่าวคำกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล นำกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ผู้ร่วมพิธี ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี, เพลงสดุดีจอมราชา และเพลงจำขึ้นใจ ประธานลงนามถวายพระพรในสมุดลงนามถวายพระพร และคณะผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาตามลำดับบุคลากรสพป.เชียงใหม่ เขต ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และน้อมนำพระราโชวาทของพระองค์เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการและดำเนินชีวิต

ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1LrQQleXRXuvfKryiWPaNls6uk34v_e76?usp=sharing