สพม.นครราชสีมา พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 : นายสวาท ฦาชา ผอ.สพม.นครราชสีมา พร้อมด้วย นายสถาพร ภูบาลเช้า, ว่าที่ร้อยตรีภควัต อยู่พร้อม รอง ผอ.สพม.นครราชสีมา และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้าง ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมสาธรปัญญา สพม.นครราชสีมา ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา

รับชม VTR พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ

Facebook สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

sukhum pimpasalee
Latest posts by sukhum pimpasalee (see all)