ผอ.สพม.อุทัยธานีชัยนาท นำทีมจัดกิจกรรม “Play Plern Learning และการจัดกิจกรรม SHOWCASE ประจำปี 2566”

เมื่อวัน อังคาร ที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ร่วมกับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ และได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ได้จัดกิจกรรมการแสดงผลงานทางวิชาการ Play Plern Learning ตามโครงการตลาดนัดความรู้และนิทรรศการแสดงผลงานโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท จัดกิจกรรม SHOWCASE ประจำปีการศึกษา 2566 โดย ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม และได้รับเกียรติจาก นายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Play Plern Learning

ณ ลานธรรมประชารวมใจไทยเศรษฐ์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี