สพม.39 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน”,”พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 17/2562

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จ.ส.อ.ประมวล วันมี ผอ.โรงเรียนนครไทย รักษาราชการแทน ผอ.สพม.39 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา สพม.39 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” ระหว่างเวลา 07.30 – 08.00 น. ที่นำเสนอเรื่องราวดี ๆ                        ของโรงเรียน คุณครู และนักเรียน ตามด้วยการนำเสนอนโยบายสู่การปฏิบัติในรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” เวลา 08.00 – 09.00 น. ประจำวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 ครั้งที่ 17/2562 โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขา กพฐ.              ณ ห้องประชุมขวัญชนก สพม.39