อุตรดิตถ์ เขต 1 เฟ้นหาสุดยอดกิจกรรมบริษัทสร้างการดี โครงการโรงเรียนสุจริต ตัวแทนแข่งขันระดับภาค

4 สิงหาคม 2566 นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เปิดการแข่งขันกิจกรรมบริษัทสร้างการดี โครงการโรงเรียนสุจริต ของโรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การแข่งขันโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โครงการโรงเรียนสุจริต กิจกรรมบริษัทสร้างการดี โดย ดร.ละออ วันจิ๋ว รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รายงานต่อประธานในพิธีกิจกรรมครั้งนี้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้นำเสนอผลการดำเนินงานกิจกรรมบริษัทสร้างการดี ซึ่งนักเรียนได้ดำเนินการที่โรงเรียน และเพื่อคัดเลือกตัวแทนของ เขตพื้นที่การศึกษา 1 ทีม(โรงเรียน) เข้าร่วมกิจกรรมและเปลี่ยนในระดับภาคเหนือ ในระหว่างวันที่ 6-8 กันยายนนี้ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษาแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มประถมศึกษา และกลุ่มมัธยมศึกษา และให้ทีมที่ได้ลำดับที่ 1 ทั้ง 2 กลุ่ม นำเสนอผลการดำเนินงาน เพื่อคัดทีมที่ดีที่สุดเป็นตัวแทนจากโรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ซึ่งมีทีมที่เข้าแข่งขันในการนำเสนอผลการดำเนินงาน จำนวน 14 ทีมๆ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาคได้แก่ ทีม Numpri Coffee เฮอะ จากโรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 โดยมี นายสิทธิศักดิ์ จันทร์ดุ้ง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน