อบรมให้ความรู้ เรื่อง การตรวจวัดสายตาเด็กนักเรียนเบื้องต้น ตามโครงการตรวจวัดสายตาให้กับเด็ก โดยสมาคมสโมสรไลน์ออนสากล

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นายเทียม วันมหาชัย รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 พร้อมด้วย นางสาวชิชญาสุ์ คุณาธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศก์ และบุคลากรในสังกัด อบรมให้ความรู้ เรื่อง การตรวจวัดสายตาเด็กนักเรียนเบื้องต้น ตามโครงการตรวจวัดสายตาให้กับเด็ก โดยสมาคมสโมสรไลน์ออนสากล นำโดย นายสุรชัย เดชเจริญยศ ประธานฝ่าย siqght for Kids ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากทีมงานสโมสรไลน์ออน แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ให้ความรู้เกี่ยวกับประเภทสายตา ซึ่งครูผู้เข้าอบรมต้องไปตรวจวัดสายตาให้แก่เด็กนักเรียน และมีคณะครูที่เข้ารับการอบรม จำนวน 48 คน ณ ห้องประชุมออบหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5

สพป.เชียงใหม่ เขต 5
Latest posts by สพป.เชียงใหม่ เขต 5 (see all)