นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ปาฐกถา ให้โอวาท และกำลังใจแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธาน นายสายัญ โพธิ์สุวรรณ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 พร้อมด้วย นางอำไพ มณีวรรณ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย นายพิชิต ตุ่นติ๊บ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรในสังกัด รับรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ และผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย ได้ปาฐกถา ให้โอวาท และกำลังใจแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ มีผู้เข้ารับการบรรจุจำนวน 82 คน สละสิทธิ์จำนวน 1 คน คงเหลือบรรจุ 81 คน ณ ห้องประชุมออบหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5

สพป.เชียงใหม่ เขต 5
Latest posts by สพป.เชียงใหม่ เขต 5 (see all)