ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ “อาคารเรียนตะโกนา 2561”

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ “อาคารเรียนตะโกนา 2561” ณ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก โดยมี นายชุมพล คำจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก กล่าวรายงาน และมีผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอภูเขียว, ครู และชุมชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว

ทั้งนี้ อาคารเรียนตะโกนา 2561 ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อปีงบประมาณ 2561 งบประมาณก่อสร้างจำนวน 2,139,000 บาท ในพิธีดังกล่าว โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก จัดให้มีพิธีสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคล, มีการแสดงของนักเรียน และมีพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน สร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมเกียรติในพิธีดังกล่าว