สพม.มหาสารคาม ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 39/2566

วันพุธที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2566 เวลา 08.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม นำโดย นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม นายเอกลักษณ์ บุญท้าว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม นายสันติรัฐ ไชยโย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 39/2566 ณ ห้องประชุม 150 ปีเมืองมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

(อาภรณ์ สิงห์สุธรรม : ภาพ/ข่าว)

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/19DQyHXH4qrP7sg4oHhLyk7d66RP4u_Kn