++แม่ฮ่องสอน เขต 1 จัดพิธีรดน้ำขอพร รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1+++

^^^   วันนี้   สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1   จัดพิธีรดน้ำขอพร   นายสุภาพ  กาวิ  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  และดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต 1  ตามประเพณีสงกรานต์ของชาวล้านนา เพื่อขออโหสิกรรมในสิ่งที่เคยล่วงล้ำทั้งกาย วาจา และใจ ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา และเพื่อเป็นการขอพรเพื่อให้ชีวิตมีความเจริญก้าวหน้า รวมทั้งเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม  โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1  และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธี  ++ณ  บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต1  //ธีรธิดา  พรหมมาแบน  ภาพ/ข่าว++

ธีรธิดา พรหมมาแบน