ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ เข้าพบ เลขาธิการ กพฐ. เพื่อรับมอบนโยบายการบริหารการศึกษา “เรียนดี มีความสุข”

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายอภิชัย เสนาโยธี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ พร้อมคณะ เดินทางรไปร่วมแสดงความยินดีกับท่าน ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา ในโอกาสดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมทั้งรับมอบนโยบายด้านการบริหารการศึกษาตามนโยบาย “เรียนดีมีความสุข” พร้อมกันนี้ ยังเข้าพบนายศุภสิน ภูศรีโสม ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาและนายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วย ณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กทม.