สุดว้าว !! สถานศึกษาในสังกัด สพป.อุทัยธานี เขต ๑ รับรางวัล การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดอุทัยธานี ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๖

สถานศึกษาในสังกัด สพป.อุทัยธานี เขต ๑ เข้ารับรางวัล ตามโครงการประกวด ว้าว การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดอุทัยธานี ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

🎉๑. โรงเรียนวัดดอนกลอย ได้รับรางวัลรองชนะอันดับที่ ๑ อำเภอหนองขาหย่าง

🎉๒. โรงเรียนบ้านหนองแห้ว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ อำเภอทัพทัน