สพป.อุทัยธานี เขต ๑ จัดประชุมบุคลากรในสังกัดเพื่อรับมอบนโยบายการบริหารงาน สนองนโยบาย ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่  ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายอภิชัย เสนาโยธี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ เป็นปะธานการประชุมบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ เพื่อมอบนโยบายการบริหารงานแก่บุคลากรในสังกัด สนองนโยบายของพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ “เรียนดี มีความสุข” บริหารงานภายใต้หลักการทำงาน “งานได้ผล คนปลอดภัย ใส่ใจความสุข ”โดยมี ดร.สมาพร ลี้ภัยรัตน์ นายฐานิตย์ เนคมานุรักษ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสะแกกรัง๒  สพป.อุทัยธานี เขต ๑