สพป.อุทัยธานี เขต ๑ ลงนาม MOU กับมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ เดินหน้าพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายอภิชัย เสนาโยธี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์  เพื่อเดินหน้าโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสรรค์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี  เพื่อให้ครูมีศักยภาพและมีความเข้มแข็งทางวิชาการ การจัดการเรียนรู้ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาสมรรถณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้รวมทั้งเพิ่มพูนทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learing) ให้มีศักยภาพและความเข้มแข็งทางวิซาการการประสานความร่วมมือการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมาย ณ ห้องประชุมกาสะลอง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี