สพป.อุทัยธานี เขต ๑ จัดปฐมนิเทศ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายอภิชัย เสนาโยธี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ ของผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ ได้มีแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามระเบียบ คำสั่ง กฎหมายที่กำหนด และเพื่อให้การบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ จำนวนทั้งสิ้น ๗ ราย คณะวิทยากรจาก กลุ่มงานต่างๆ ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ๒ สพป.อุทัยธานี เขต ๑