สพป.เลย เขต ๒ รับชมพุธเช้า…ข่าว สพฐ.

วันพุธที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเฉลิมรัตน์ นายเจนภพ ชัยวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ พร้อมด้วย นายอุทัย ปลีกล่ำ นางบูลยาวี ถิรคุณธนเศรษฐ์ นายสมบูรณ์ ทองสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๔๐/๒๕๖๖ ผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติในการบริหารจัดการศึกษา และประชุมคณะกรรมการบริหารเขตพื้นที่การศึกษา (กบข.) เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา สพป.เลย เขต ๒