สพม.มหาสารคาม ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ครั้งที่ 9/2566

วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2566 เวลา 13.30 น. นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม นางกุสุมา โอษะคลัง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยคณะ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม เข้าร่วมประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ครั้งที่ 9/2566 โดยมี นายอดิศักดิ์ มุ่งชู ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม เป็นประธานที่ประชุม ณ ห้องประชุม 150 ปีเมืองมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1ayBJebkwzGGLtOMwD1Fxd-Liy2mGSFfn

(อาภรณ์ สิงห์สุธรรม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ : ภาพ/ข่าว)