สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ เข้าร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

วันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.

นายศุภกร วิแสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ นายวุฒิชัย บุญหล่ำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ ได้จัดโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ และ ปรับภูมิทัศนโดยรอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ โดยมีนายศุภชัย ครุฑดำ นายอำเภอโพธารามเป็นประธาน ณ ห้องประชุมว่องกุศลกิจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒

ratchaburi 2