สพม.นครราชสีมา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนปากช่อง ประสบอัคคีภัย จำนวน 5 ราย

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 : ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผอ.สพม.นครราชสีมา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนปากช่อง ประสบอัคคีภัย จำนวน 5 ราย จากกองทุนช่วยเหลือนักเรียนฯ ราย ละ 5,000 บาท (น.ส.นพวรรณ ตรีวิมลโอภาส ชั้น ม.6, ด.ช.ศิริพงษ์ งานพีรพงศ์ ชั้น ม.3, น.ส.ศตพร งานพีรพงศ์ ชั้น ม.4, นายสาธิต งานพีรพงศ์ ชั้น ม.6 และด.ช.นวมินทร์ จันทเวทิน ชั้น ม.2) พร้อมด้วย ดร.ณัฐพงศ์ ฝอดสูงเนิน, นายวชิรวรรธน์ วัฒนสันติพงศ์, ว่าที่ร้อยตรีภควัต อยู่พร้อม รอง ผอ.สพม.นครราชสีมา ผ.อ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา(ฉก.ชน.) นางพัชรี รักษาสุวรรณ ผอ.รร.ปากช่อง และคณะ ณ บ้านนักเรียนผู้ประสบเหตุ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (ประสานให้ความช่วยเหลือได้ที่ นางพัชรี รักษาสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนปากช่อง โทรศัพท์ 08 1266 7165 และ นายแสนชัย การงาน ครูที่ปรึกษา โทรศัพท์ 08 7952 2532

Facebook สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

sukhum pimpasalee
Latest posts by sukhum pimpasalee (see all)