สพป. ชลบุรี เขต 3: ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

วันที่ 27 ตุลาคม 2566 ดร. จุรีรัตน์ พินิจมนตรี ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 3 ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก เพื่อนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของโรงเรียน พร้อมด้วยนางปรียานุช ศุขบุญมาก ศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.3 และนางวีรยา ทองเกลี้ยง ศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.3 ซึ่งบริหารโดยนางวรรณิภา กันหาเขียว ผอ.โรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก และคณะครูให้การต้อนรับ