สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทานฯ ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายบรรเลง ส่งบญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะ ร่วมพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน (ต้นรวงผึ้ง)เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานต้นรวงผึ้ง อันเป็นต้นไม้มงคลประจำรัชกาล และต้นไม้ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ ที่แผ่กิ่งก้านสาขาให้ความร่มเย็น เช่นเดียวกับพระบารมีที่แผ่ไพศาลแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงปกปักรักษาประชาราษฎร์ให้ได้รับความผาสุกร่มเย็นทั่วกัน พร้อมกันนี้ได้ร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน ทำความสะอาดบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฯ