การอบรมเชิงปฎิบัติการ ด้านการบริหารการเงินในสถานศึกษา ของกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว “หลักสูตร การใช้โปรแกรมบริหารการเงินในสถานศึกษา” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

🚩 วันศุกร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น.
นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.เลย เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการ ด้านการบริหารการเงินในสถานศึกษา ของกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว “หลักสูตร การใช้โปรแกรมบริหารการเงินในสถานศึกษา” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อให้ ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการเงินมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ การบริหารจัดการและการใช้จ่ายงบประมาณให้ถูกต้องตามระเบียบเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายงบประมาณ และให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทางราชการ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการเงินของสถานศึกษา ณ ห้องประชุมสภาองค์การส่วนตำบลโพนสูง อ.ด่านซ้าย จ.เลย