บรรยาย 5 พ.ย. 66

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2566มอบนโยบายและจุดเน้น สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2568 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2566

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ  วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษารักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบนโยบายและจุดเน้น สพฐ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2568  ณ ห้องประชุมชลธี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

      โดยมีผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมรับฟังและรับมอบนโยบาย จุดเน้น และนโยบายเร่งด่วน ในการลดภาระของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง จากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2566 ณ โรงเรียนพรุพีพิทยาคม และโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217   ได้พบปะ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู ตัวแทนนักเรียน และกรรมการสถานศึกษา ที่มาให้การต้อนรับ  แจ้งแนวนโยบาย ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา ให้เกิดประสิทธิภาพ  การเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ สื่ออุปกรณ์ จัดการเรียนรู้ต่างๆ  และความพร้อมด้านบุคลากร