สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ปฐมนิเทศและประดับอินทรธนู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 15 อัตรา

วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานการปฐมนิเทศและประดับอินทรธนูข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 15 รายและบรรยายพิเศษการปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นข้าราชการที่ดีและการสร้างความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นครูที่ดี มีวินัย มีคุณธรรม ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู และความก้าวหน้าในอาชีพครู โดยมี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3,ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด ร่วมแสดงความ ยินดีให้การต้อนรับ ทั้งนี้ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 บรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วยจากบัญชีผู้สอบแข่งขันฯได้จำนวน 8 อัตรา ประกอบด้วยวิชาเอกเกษตรกรรม 1 อัตรา, เอกคหกรรมศสตร์ 1 อัตรา ,เอกภาษาอังกฤษ 6 อัตรา และบรรจุนักศึกษาทุนโครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566 รอบที่ 1 จำนวน 7 อัตรา ประกอบด้วย วิชาเอก คณิตศาสตร์ 4 อัตรา,เอกภาษาไทย 2 อัตรา และเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3