สพป.อุทัยธานี เขต ๑ เปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่มโรงเรียนสว่างแจ้งสบายใจ

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายอภิชัย เสนาโยธี   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ เป็นประธานเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่มโรงเรียนสว่างแจ้งสบายใจ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการ ศิลปะการแสดงและทักษะด้านวิชาชีพ สนับสนุนผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมการดำเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มโรงเรียนและคัดเลือกตัวแทนนักเรียนของกลุ่มโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา  โดยมี ดร.สมาพร ลี้ภัยรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธีเปิด ณ โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ อ.สว่างอารมณ์