ประกาศ สพฐ.เรื่องนโยบายและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ.ปีการศึกษา 2567

รายละเอียด กำหนดการ ปฏิทิน การรับสมัคร ดังไฟล์แนบ นี้