สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานใน การประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม สตผ. อาคาร สพฐ.๕ ชั้น ๗ โดย นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้