ประกาศสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นฐาน เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นฐาน  ที่ 38/ 2561 เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน  5 อัตรา รายละเอียดดังลิงค์นี้ รายละเอียดรับสมัครพนักงานจ้างเหมา