นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ครั้งที่ 7/2566

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ครั้งที่ 7/2566 เพื่อแจ้งข้อราชการให้ทราบ และมอบนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุมปุณฑริก สพป.นครราชสีมา เขต 6 (หลังเดิม)

นายสังคม พระไตรยะ