สพป.อุทัยธานี เขต ๑ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่มโรงเรียนบึงคอกช้าง

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายอภิชัย เสนาโยธี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ เป็นประธานเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่มโรงเรียนบึงคอกช้าง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการ ศิลปะการแสดงและทักษะด้านวิชาชีพ สนับสนุนผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมการดำเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มโรงเรียนและคัดเลือกตัวแทนนักเรียนของกลุ่มโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี ดร.สมาพร ลี้ภัยรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธีเปิด ณ โรงเรียนบ้านทุ่งมน อ.สว่างอารมณ์