สพป.ชลบุรี เขต 3 : ผอ.ชล 3 เขต ชม Best สู่เขตนวัตกรรม ของกลุ่มโรงเรียนบางละมุง 4

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ดร.จุรีรัตน์ พินิจมนตรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ชม Best สู่เขตนวัตกรรม ของกลุ่มโรงเรียนบางละมุง 4 ซึ่งมีสถานศึกษา 7 แห่ง ได้นำเสนอนวัตกรรมของแต่ละโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านทุ่งคา