สพป.ชลบุรี เขต 3 : ผอ.ชล 3 ชม Best สู่เขตนวัตกรรม ของกลุ่มโรงเรียนบางละมุง 3

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ดร.จุรีรัตน์ พินิจมนตรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ชม Best สู่เขตนวัตกรรม ของกลุ่มโรงเรียนบางละมุง 3 ซึ่งมีสถานศึกษา 7 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ โรงเรียนบ้านทุ่งกลม โรงเรียนบ้านมาบประชัน และโรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทอง ได้นำเสนอนวัตกรรมของแต่ละโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์