สพม.39 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน”,”พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 15/2562

 

นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผอ.สพม.39,นายสุทธิดล พุทธรักษ์ รอง ผอ.สพม.39 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา สพม.39 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” ระหว่างเวลา 07.30 – 08.00 น. ที่นำเสนอเรื่องราวดี ๆ ของโรงเรียน คุณครู และนักเรียน ตามด้วยการนำเสนอนโยบายสู่การปฏิบัติในรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” เวลา 08.00 – 09.00 น. ประจำวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 ครั้งที่ 18/2562 โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขา กพฐ. ณ ห้องประชุมขวัญชนก สพม.39