สพม.34 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนแม่สะเรียง”บริพัตรศึกษา” จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1

ในการประกวดโครงการ WOW Young Energy Awards shortfilm and animation “เพราะทุกที่ต้องมีไฟ” ประเภท หนังสั้น ในการอนุรักษ์พลังงาน พร้อมรับทุนสนับสนุน 70,000 บาท เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จัดโดยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วม
1) นายวรวัฒน์ นายวัน
2) นายเอกอุดม เป็งเมืองมูล
3) นายพงศกร วิภาสพาณิชกุล
4) นางสาวศิรินทร สิทธิมงคล
5) นางสาวเพ็ชรไพรินทร์ นิพัฒนันท์
ครูที่ปรึกษา
1) นายณัฐวุฒิ วงค์คล้ายพระจันทร์
2) นายสมชาติ แผ่อำนาจ

[Final Round] Let's Vote!

เรื่อง : แม่สะเรียงเมืองแห่งทางผ่านประเภท : หนังสั้นทีม : North Star Power#WowYoungEnergyAwards

โพสต์โดย Wow Young Energy Awards เมื่อ วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2018