ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฎิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน สังกัด สพป.เลย เขต 3 ครั้งที่ 1/2566

🚩วันอังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.เลย เขต 3 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฎิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน สังกัด สพป.เลย เขต 3 ครั้งที่ 1/2566 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย นายพงษ์ศักดิ์ บุญพรม,นางญาณิศา อยู่งาน รอง ผอ.สพป.เลย เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม,ประธานบริหารกลุ่มโรงเรียน และบุคลากร ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมภูสวนทราย สพป.เลย เขต 3