โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย คว้ารางวัล 4 รางวัล การประกวดผลงานศิลปะเยาวชน

สพม.34 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานศิลปะเยาวชน โครงการไฟ-ฟ้า ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ เด็กหญิง กชกร โชคชัย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวลักษิกา ซอนคำ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  และรางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวแพรพรรณ คนสม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ นางสาวกิตติกานต์ มณีจักร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดโดยทีเอ็มบี ครั้งที่ 3 : FAI-FAH Art Contest 2018  หัวข้อ “ชุมชนสร้างสรรค์ 4.0 ”