สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สพฐ. ประจำปี 2566 ณ วัดพญาภู จังหวัดน่าน

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ นำไปถวายพระภิกษุสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดพญาภู พระอารามหลวง ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี โอกาสนี้ นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมาย นายกีรติ ซามัชฌิมา รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ตลอดจนคณะผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา และประชาชน เข้าร่วมในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน และปวารณาถวายจตุปัจจัย เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา