ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2566 และร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 น.ส.ดวงใจ ถวิลไพร ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2566 นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) เป็นประธานในพิธีเปิด และ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) แจ้งนโยบายและข้อราชการที่จะต้องนำสู่การปฎิบัติในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน และเวลา 18.00น. น.ส.ดวงใจ ถวิลไพร ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้ร่วมพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทานของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประจำปี 2566 และในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพญาภู พระอารามหลวง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน