ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน Women Thailand Cyber Top Talent 2023

การแข่งขันด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับผู้หญิงหรือมีเพศสภาพเป็นหญิง รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้- 8 ธันวาคม 2566 รายละเอียด ดังไฟล์เอกสารแนบนี้