ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานพิธีเปิดกิจกรรมเกี่ยวข้าว ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นการรู้แบบ Active Learning ผ่านวิถีชาวนา

เวลา 07.39 น. วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานพิธีเปิดกิจกรรมเกี่ยวข้าว ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นการรู้แบบ Active Learning ผ่านวิถีชาวนา ณ แปลงนาสาธิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์