สพป.ภูเก็ต เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียน ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 นายอุมัธ สวาหลัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียน ในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2566 พร้อมมอบกรอบแนวทาง การพัฒนา การศึกษา สพป.ภูเก็ต พื้นที่นวัตกรรม ก้าวล้ำการศึกษา : SMART PK ( SMART Area, SMART School, SMART Kids+) ในการดำเนินงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ตามนโยบายเรียนดี มีความสุข ได้รับการต้อนรับจากผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครู นักเรียน เป็นอย่างดียิ่ง ณ โรงเรียนบ้านกะหลิม จังหวัดภูเก็ต