อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ประชุม ครั้งที่ 11/2566

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. นายวิทย์ ศรีวะรมย์ ประธานอนุกรรมการ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 พร้อมด้วย คณะอนุกรรมการ และ นายพิทยา นามบุญลือ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 อนุกรรมการและเลขานุการ นางยุภาพรรณ ศรีบุระ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้ช่วยเลขานุการ ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาฯ ครั้งที่ 11/2566 เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด โดยยึดหลักความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ยโสธร เขต 2

วุฒิกร งอกเข้านก : ภาพ/ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
Latest posts by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 (see all)