สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เตรียมงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ปี 2566

นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ซึ่งจัดในวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานี (บ้านหนองไหล) โดยมีคณะกรรมการตามคำสั่งที่แต่งตั้งเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี : ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ ข่าว /ศราวุฒิ ขันเงิน-รัชดาภรณ์ มะหิพันธ์ ภาพ