สพม.19 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.เลย เขต 3

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม  2562 ณ ห้องประชุมตะวันลับฟ้า สพม.19 นายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 พร้อมด้วย นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับนายพิสุทธิ์  แสนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) เลย เขต 3 และคณะ ที่เดินทางมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมกับมาส่งตัวนางช่อเอื้อง ประเทศสิง  ที่ได้รับย้ายมาดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.19

…………………………………

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/sesao19/photos/?tab=album&album_id=2738711166155612&__xts__%5B0%5D=68.ARBik30LY-hiyQZue_1QfJhB9Wp4XN4dytlBtizwTXtWSf4EJ9MXeea5K9zW6p4EnEmgSK3LEEqwasbLiy_3MfITWtEQOnyKZtpId4t6tE3MVePCzytgFG3OKTd40lEjBvlv4-ZL-PIGaXvpbTxCiHt1wvijTxyVddiglX1fLLFhEXcjeZnNvygD-CJNlBcbx02ZpLsL008kYepueP2Az8A2_yxBPxbIuXkPVwBerpznCldAKHwoZDC6r4WGiBOrvS3Kwhmlae56QNos428Znhm4Ullqk_2t0GcBX8A7MEnafuixaI9mnRWNsajfCgCQwqHdgs2CmN5t2wWrzODsMSJFue5ZCvythhiglfF-PaZWhXkTVVqezm-zEhLBOJ3IJ_fzrB-Rpv9ZgkQdVgvvR3PB6Udq1C8QDj2SOL3r2g6WWmmi3U32Wle3U3x9g7JEGV26aYSQiALkAKKPVJqn&__tn__=-UC-R