สุรินทร์ เขต 2 ดำเนินโครงการต้านทุจริตในโรงเรียน

>

สพป.สุรินทร์ เขต 2 ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับข้าราชการครูในสังกัด หลักสูตร ต้านทุจริตศึกษา ณ ห้องประชุมเมืองแก้ว โดยจัดการประชุม ทั้งหมด 4 รุ่น ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2562 วัตถุประสงค์ เพื่อ ให้ผู้บริหารโรงเรียน ครู นำหลักสูตรต้านทุจริตไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน โดย เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 นายณรงค์  กอสาลี รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 และ วันที่ 1 และ  2 พฤษภาคม 2562 นายณรงค์ศักดิ์  เหมือนชาติ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม

// นาถญาณี คำสัตย์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.สุรินทร์ เขต 2  ภาพ/ข่าว            ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : เฟสบุ๊ค Surintwo Prarea