สพม.ลำปาง ลำพูน จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ณ บริเวณลานหน้าเสาธงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน โดยมีบุคลากรในสังกัดร่วมกันทำกิจกรรมทำบุญตักบาตร

          การตักบาตร คือประเพณีอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธปฏิบัติกันมาแต่สมัยพุทธกาล ถือกันว่าเป็นการสร้างกุศล เป็นการแผ่ส่วนกุศลส่งถึงญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว ทำจิตใจให้ใสสะอาด นอกจากนั้นยังเป็นการส่งเสริมและบำรุงพระภิกษุสามเณร ผู้ทรงศีล ทรงธรรม