สพป.พัทลุง เขต 2 ร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. นางสาวปวิชญา สินน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 พร้อมด้วย นางรุจิรา คงประพันธ์ , นายรณธิชัย สวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ นางวิไล โชคไพศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนยวน ครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านควนยวน ร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย ณ โรงเรียนบ้านควนยวน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ซึ่งโรงเรียนบ้านควนยวน ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย กับเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในการสนับสนุนการช่วยสอนเสริมของครูประจำชั้น โดยไม่ซ้ำซ้อนกับการสอนปกติ จำนวน 29 คน