สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมกิจกรรมจังหวัดสระบุรี “สภากาแฟ” ครั้งที่ ๑๑ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายสุดสาคร เรืองวิเศษ ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ มอบหมายให้ นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย นางสาววงเดือน หนชัย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรมจังหวัดสระบุรี “สภากาแฟ” ครั้งที่ ๑๑ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยมี นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน ซึ่งมีสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี หน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าภาพ เพื่อเป็นการพบปะ ปรึกษาหารือการทำงานแบบไม่เป็นทางการในลักษณะสภากาแฟ มีผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน รวมไปถึงสื่อมวลชนทุกแขนง ณ สวนมิ่งมงคล ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี