สพม.มหาสารคาม ร่วมรับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 4

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 08.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม นำโดย นายวสิษฐ์  สมจิตศรีปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม นายสันติรัฐ ไชยโย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม  ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมรับชมรายการ พฤหัสเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 4/2566 เพื่อรับฟังข้อราชการและนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมพุทธกันทรวิชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

 .

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1T__NXNwbSrOso-61cwY6b_TWLoJbk0mx

(อาภรณ์ สิงห์สุธรรม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ : ภาพ/ข่าว)