โรงเรียนปากจ่าวิทยา“เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 นางอรณัฏฐ์ สุริยะพิชิตกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนปากจ่าวิทยา เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” และโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เนื่องในวันสถาปนาสภาเกษตรกรแห่งชาติครบรอบ 13 ปี ณ โรงเรียนคูเต่าวิทยา ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยนายมาหะมะพีสกรี วาแม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ซึ่งโรงเรียนปากจ่าวิทยาได้จัดกิจกรรมพัฒนาพื้น โดยนำนักเรียนทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนเพื่อปลูกจิตสำนึกในรูปแบบจิตอาสาอีกด้วย

ภาพ/ข่าว ปชส.โรงเรียนปากจ่าวิทยา